AVLYST: Egenutviklingshelg i psykodrama og sosiodrama: 2 – 5 april i Sverige

AVLYST: Egenutviklingshelg i psykodrama og sosiodrama: 2 – 5 april i Sverige

Stiftelsen PsykodramaAkademin i Sverige står som arrangør for dette seminaret. Stiftelsen er medlem i FEPTO, Federation og European Psychodrama training Organisation. Det blir to innledere, Børge Kristoffersen kommer til å holde innlegg fra sin siste bok: «Erfaringer i spill, aksjonsveiledning og profesjonskvalifisering» og Joanna Karlsson kommer til å lede en økt, med tema «meg iRead more about AVLYST: Egenutviklingshelg i psykodrama og sosiodrama: 2 – 5 april i Sverige[…]

Nettsiden laget av Grieg Medialog AS