Psykodramaforeningen på Stortinget i åpen høring om moms på alternativtjenester

Psykodramaforeningen på Stortinget i åpen høring om moms på alternativtjenester

Mandag 26.oktober 2020 gjennomførte Stortinget sin helse- og omsorgskomite, via zome en åpen høring om regjeringens forslag om å innføre moms på alternativtjenester. Psykodramaterapeut Carina Holandsli snakket på vegne av psykodramaforeningen PIN. Våre medlemmer tilbyr kreative og handlingsbaserte tjenester innen psykisk helse, understreket Carina Holandsli. Ett av poengene i innlegget er at dersom dette tilbudetRead more about Psykodramaforeningen på Stortinget i åpen høring om moms på alternativtjenester[…]

Nettsiden laget av Grieg Medialog AS