AVLYST: Egenutviklingshelg i psykodrama og sosiodrama: 2 – 5 april i Sverige

Stiftelsen PsykodramaAkademin i Sverige står som arrangør for dette seminaret. Stiftelsen er medlem i FEPTO, Federation og European Psychodrama training Organisation. Det blir to innledere, Børge Kristoffersen kommer til å holde innlegg fra sin siste bok: «Erfaringer i spill, aksjonsveiledning og profesjonskvalifisering» og Joanna Karlsson kommer til å lede en økt, med tema «meg i forandring», dette innlegget springer ut i fra Claes Janssens teori: «Forandringens fire rom».

Seminaret blir i Tallbergsgården i Dalarna, og de tre initiativtakerne Inger Klangebo, Maivor Løfgren og Solveig ønsker velkommen.

Marit Høgalmen Uppstad fra PIN-styret kommer til å delta på seminaret 🙂

Påmeldingsfrist 15.februar 2020.