Psykodramaforeningen på Stortinget i åpen høring om moms på alternativtjenester

Mandag 26.oktober 2020 gjennomførte Stortinget sin helse- og omsorgskomite, via zome en åpen høring om regjeringens forslag om å innføre moms på alternativtjenester.

Psykodramaterapeut Carina Holandsli snakket på vegne av psykodramaforeningen PIN.

Våre medlemmer tilbyr kreative og handlingsbaserte tjenester innen psykisk helse, understreket Carina Holandsli. Ett av poengene i innlegget er at dersom dette tilbudet forsvinner så kan det bli dyrt for A/S Norge. Psykodramaterapeutene som i dag tilbyr sine tjenester innen psykiske helsevern er et viktig supplement for helsevesenet i Norge. Hun understreket også at vi i PIN ønsker en opprydding i Alternativregisteret velkommen. PIN vil gjerne bidra videre til å synliggjøre hva psykodramaterapeuter kan bidra med i samfunnet.

Hun nevnte videre et utvalg av suksessprosjekter  som har brukt psykodrama som metode:

Pøbelprosjektet, stiftet i 2007, rettet mot ungdom for å hindre «drop out» , og for å hjelpe pøbelungdom til å skaffe seg en jobb, skapt av psykodramatiker Arne Husjord og Eddie Eidsvåg.

 

«Si i fra « prosjektet til Statens Veivesen, rettet mot ungdommer for å forhindre traffikkdød, utviklet av psykodramatiker og prosessleder Bjørn Smith-Hald i 2004. Over 250 000 ungdommer har tatt kurset www.bestem-selv.no

 

«Exit-prosjektet» , står for Expressive Art in Transition, skapt av psykodramatiker og kunst-og uttrykksterapeut Melinda Ashley Meier, et integreringsprosjekt, rettet mot nyankomne mindreårige asylsøkergutter i Norge. EXIT bruker alle sansekvaliteter og oppfordrer deltakeren til å være tilstede i egen kropp for å få tilgang til egne ressurser. Prosjektet startet i  1991 og er siden videreutviklet. I dag er Kirkens Bymisjon sin Frivillighetsentral på Ullern en aktiv bruker av Exit-modellen ledet av Psykodramatiker Elin Backer.

 

Mindre stryk på sykepleierstudiet på Universitetet SørøstNorge med psykodramametoden,

Instituttbestyrer på Universitetet SørØstNorge Lise Gladhus benytte psykodramametoden i faget medikamentregning på sykepleierstudiet  i 2010. Hun halverte dermed strykprosenten i faget.

( www.sykepleien.no,  mindre stryk med psykodrama)

 

Videohøringen ligger på : www.stortinget.no :

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomite mandag 26.oktober 2020 kl. 14.50.