PINstyre 2020

Styret består av

  • Kjersti Almåsvold, leder
  • Marit Uppstad, nestleder
  • Turid Sand
  • Elisabeth Skjetne
  • vara: Gro Røkholt, Marianne Natvig