Zoom-fagmøte «Den skulte leken» med Elisabeth Skjetne, 23.januar 2021

Vi var 12 PIN-medlemmer fra hele landet som deltok på det 90 minutters lange digitale fagmøte for å høre på psykodramatiker & barnefysioterapeut Elisabeth Skjetne sitt innlegg om «Den skjulte leken». Samtlige tilhørere ga tilbakemelding om at de syntes at det var et interessant og inspirerende tema. Elisabeth delte en modell over forløpet i leken til barn som har hatt overveldende opplevelser. Den viser seg når  man følger barnets lek helt på deres premisser. Elisabeth arbeider med en bok med samme tema.

referent; Marit Høgalmen Uppstad