Arrangerte zoomfagmøter

Styret i Psykodramaforeningen i Norge, arrangerer jevnlig fagmøter på zoom.

Onsdag 16.mars 2022, kl.18.00-19.30 Eduardo Verdu, fra Moreno Huset delte erfaring fra ERASMUS-prosjektet, det er et internasjonalt EU-prosjekt med flere land som pågår nå, fokus er hvordan bruke Moreniansk aksjonsmetodikk i voksenopplæringen.

Eduardo har hatt mange års psykodramapraksis fra Østblokkland bl.a i Ukraina. Han fortalte at i Estland er det stor interesse for psykodramautdanning, der er det to utdanningsinstitusjoner.Eduardo ønsker også at dette prosjektet kan engasjere hele psykodramamiljøet i Norge.

__________________________________________________________________________________________________________________________  

Onsdag 26. januar 2022 kl. 1800-1930

”Psykodramametoden som ressurs innen rus & psykiatri”.

Psykodramaterapeut Kristina Malm har lang erfaring innen feltet «fag og psykiatri» i Moss.

Hun bygget opp Psykodrama-forum i Drammen og startet Norsk Psykodrama Akademi (NPA) sammen med Jana Segula og Astri Bjercke.

Fra 2004 og frem til pensjon jobbet hun med psykodrama ved Moss DPS, distriktspsykiatrisk senter.Nå tar Kristina imot klienter til enkeltkonsultasjoner, av og til, men er stort sett pensjonist.

***

Lenke/påloggingsinformasjon blir sendt på mail fra Styreweb. Kopier lenken inn i kalenderen og bli med. Påmelding er ikke nødvendig.

Deltagelse på fagmøtene er godkjent som Profesjonell faglig oppdatering (PFO).

_________________________

TAKK til Kristina Malm

Det ga et rom med bilder som jeg skal ta med meg videre, og det gjorde inntrykk hvor varsomt du måtte gå fram, ditt tålmodige engasjement, og hvor viktig det var for deltagerne å føle at de kunne være til hjelp for hverandre og for noen. Og at det er mye skepsis til vår metode blant andre yrkesgrupper. Gode tilbakemeldinger fra pasientene var gjerne det som viste at du var på rett vei.

Det skapte engasjement og åpnet opp for videre spørsmål, idéer og ønsker til videre arbeid og fag og oppdatering i feltet hvor psykiatri, psykologi og psykodrama møtes.

For styret i PIN Elisabeth Skjetne

———————————————————————————————————

Velkommen til årets siste fagmøte i 2021 i regi av Psykodramaforeningen i Norge.

Onsdag 8. desember 2021 kl. 1800-1930

*Etikk i hverdagen og i psykodrama *

ved psykodramaleder, sosionom og veileder Anne Nyhus.

Hva er din erfaring? Erfaringsdeling.

Styret i Psykodramaforeningen i Norge, inviterer til åpent fagmøte

for PINs medlemmer på Zoom:

Lenke/påloggingsinformasjon er sendt på mail fra Styreweb 10. nov.

Hilsen PIN-styret

__________________________________

**Tusen takk til Anne Nyhus! **

for et fagmøte som åpnet dører inn til et rom av refleksjoner over etikk i møte med hverandre i livet og faget vårt.

Etikk, som er både enkelt og komplisert på samme gang.. Store spørsmål trakk du fram: Med hvem sine øyne vil du se deg selv?

Og hva kan protagonisten lære av å se seg selv igjennom antagonistens øyne?

Flere dilemmaer ble belyst av en aktiv og engasjert gruppe, og det ble samtaler i grupperom, med deling av erfaringer som metode.

Takk dessuten for ditt arbeid i gruppen som nå holder på med å revidere Psykodramaforeningens Etiske Retningslinjer. Jeg vil lese den med andre øyne nå etter denne kvelden. Vi var 14 på møtet.

For PIN styret Elisabeth Skjetne

————————————————————————————————–

Velkommen til fagmøte på zoom, med psykodramaterapeut Mai Antonsen, 25.11.21. kl 18.00-19.30

Mai Antonsen vil dele sin erfaring, fra prosessveiledning i arbeidslivet med kollegagrupper. Hun har arbeidet som prosessveileder i mer enn 25 år i Trøndelag, Nordland og Lofoten. Oppdragene har vart fra 1-13 år. Mai har blant annet brukt metodene; deling, sosiodrama, rollebytte og prosesstenking. Når Mai har holdt sin innledning, deler vi opp i smågrupper. Det blir dermed anledning til dialog og deling for alle. Det blir nok en mulighet til å bli kjent med andre og bygge nettverk i hele landet, for den som ønsker det.

Lenke/påloggingsinformasjon er sendt på mail fra Styreweb Kopier lenken inn i kalenderen og bli med. Påmelding er ikke nødvendig.

På vegne av PiN-styret; Kjersti Almåsvold, leder

_____________________________________________________________________

Tusen takk til Mai Antonsen for et lærerikt fagmøte på zoom i går!

Vi fikk blant annet et innblikk i Mais virksomhet med prosessveiledning i ulike grupper i yrkeslivet, for det meste med helsearbeidere. Spennende å høre om prosesser både av kortere og mange års varighet! Det har vært teamenes eget rom i yrker hvor de ellers må stå til tjeneste for andre. Skulle gjerne ha opplevd deg i den rollen, Mai, det hørtes så trygt og godt ut

Deltagerne på møtet i går nevnte spesielt at det å gå i smårom og dele med en liten gruppe var en fin måte å bli litt kjent og ikke bare være et lite ansikt på skjermen blant mange. Vi var 12 på møtet.

for PIN styret Elisabeth Skjetne

——————————————————————————————————

Hei alle PIN medlemmer!

Vi minner om fagmøte på Zoom med Monica Westberg

torsdag 14.oktober 2021 kl. 18.00-19.30! 

Torsdag 14. oktober vil vi utnevne Monica Westberg til æresmedlem i PiN!

Samtidig får du en oppdatert status på psykodrama internasjonalt. 

Hilsen PINstyret

______________________________________________

Det ble en strålende kveld, og gode gjensyn! 23 personer deltok på den hyggelige begivenheten. Datteren til Monica, Eva (også i Sverige) var med! Og Eva Røine hadde sendt hilsen med til Monica spilt inn på mobil! Stas!

Elisabeth Skjetne, styremedlem i PIN.

——————————————————————————————————–

Velkommen:

Torsdag 16. september 2021 kl 18:00 seminar på Zoom med Trude Kristin Bjørlykke Hansen!

Kjære alle medlemmer av PIN!

Endelig kan vi invitere deg til lansering av ny nettside og nytt design. Dette er noe vi har gledet oss til lenge.

Trude Bjørlykke Hansen, driver «Reinspikka Suksess», bruker psykodrama i sitt arbeid. Trude har utformet vår nye logo og design. Hun vil fortelle om utfordringer rundt markedsføring og identitet, tydelighet og at det er vanskelig å ta valg når man står midt oppi det selv, samt litt om hva som er viktig å tenke på i markedsføringsarbeidet.

I tillegg til å gi deg en innføring i markedsføring, vil alle som deltar få tilbud om et intensivt markedsføring- og identitetskurs.

Se link til Zoom på mail fra StyreWeb 10. sept!

Seminaret varer i ca 1,5 time.

Håper å se deg!

___________________

Styret takker Trude for et interessant møte. Nettsiden til PIN har blitt oversiktelige og vi er veldig fornøyd med jobben Trude har gjort for PIN. Vi var 15 på zoom-møtet.

Marit Høgalmen Uppstad, styremedlem

————————————————————————————————————

VELKOMMEN TIL FAGMØTE PÅ ZOOM » tirsdag 8. Juni 2021!

Styret til Psykodramaforeningen i Norge, PIN, inviterer til fagmøte for PINs medlemmer.

Inspirasjons fagmøte med BJØRN SMITH-HALD, tirsdag 8. juni kl. 18.00 -19.30

Bjørn er psykodramatiker, pedagog, kommunikasjonsrådgiver, sosialrådgiver samt selvstendig næringsdrivende. De siste 20 årene har han vært sin egen sjef. Han hører til kull 5 ved tidligere Norsk Psykodrama Institutt, NPI, og tok eksamen som ps.dr. leder i 2000. Han gjennomførte også to kurs ved Mariann Wictorins ”Animerá” i Stockholm og Oslo, med fokus på ledelse og organisasjon.

Bjørn har utviklet fire nasjonale program for helse- og sosialdirektoratet, Statens Vegvesen samt SINTEF og Posten. ”Si i fra” prosjektet involverte mange tusen ungdomsskoleelever og gikk ut på å få ned dødsulykkene blant unge mannlige bilførere. I tillegg er et prosjekt bestemt introdusert av nederlandske myndigheter på grunn av oppsiktsvekkende resultater.

Lenke blir sendt på mail fra Styreweb.

________________________________________

Tusen takk til Bjørn Smith-Hald for en lærerik og inspirerende presentasjon av sitt arbeid på mange felt innen organisasjon og pedagogikk i kveld! Vi levde oss inn i beskrivelsen av hvordan du møtte ungdom i programmet «Si fra» i Statens Vegvesen; hvordan rollebyttet og det å fysisk å bytte plass gir noe helt unikt, både når det gjelder å utvide det følelsesmessige og mentale perspektivet – og for hukommelse av det lærte.

Igjen fikk vi snakke sammen i små grupperom, og vi fikk anledning til å stille spørsmål og komme med innspill i en rolig atmosfære. Hyggelig å se så mange som 29 medlemmer av PIN i kveld!

For PIN Elisabeth Skjetne

—————————————————————————————————————

VELKOMMEN TIL FAGMØTE PÅ ZOOM » onsdag 5. mai kl.18.00-19.30 2021

Styret til Psykodramaforeningen i Norge, PIN, inviterer til åpent fagmøte for PINs medlemmer:

“MØTET OG ENERGIFLYT” MED ALANJA FORSBERG,

Alanja Forsberg, har gått på Moreno Instituttet i Oslo, nå bor hun i Stavanger. Hun inviterer oss til å bli med på et fagmøte der hun deler sin reise i utviklingen av Avalon-reatreat/psykodharma, som springer ut fra “møtet”, emergens, energiflyt og psykodrama. Omlag 1000 ledere i Europa og USA har lært om spontanitet og hvordan jobbe med traumer i seg selv. Alanja har lært psykodrama-metoden av Eva Røine, og hun ønsker å inspirere deg på dette zoommøte.

__________________________

Tusen takk til deg Alanja for din varme og engasjerte deling av ditt arbeid med Avalon grupper i USA. Energiflyten var til å fornemme bare ved å høre deg fortelle og se den filmen du presenterte. Det var ønske i gruppen om å få Avalon gruppe til Norge også. Vi var 26 som deltok på fagmøtet i kveld. Så gøy å se alle fra mange kanter av landet.

Takk for kveld, ses igjen!

For PIN Elisabeth Skjetne

———————————————————————————————————–

VELKOMMEN TIL FAGMØTE PÅ ZOOM «Erfaringer i spill»,

14. APRIL 2021, KL.18.00-19.30

Styret til Psykodramaforeningen i Norge, PIN, inviterer til gratis åpent fagmøte for PINs medlemmer med tema:

«Erfaringer i spill» med psykodramatiker og dosent Børge Kristoffersen.

Han vil presentere sin nye bok:

Erfaringer i spill:

Morenos filosofi og praksis som del av en samfunnskontrakt

Det vil bli åpnet for samtale og spørsmål.

Dette er et ledd i et ønske om å arrangere jevnlige fagmøter på nett i regi av PIN

(psykodramaforeningen) i tiden fremover.

kontaktperson: Marit Høgalmen Uppstad, styrerepresentant, tlf: 92682244.

Forlaget skriver:

Den nyutdannede læreren har sekken full av kompetanse, kunnskap og ferdigheter, men er langt fra ferdig utlært. Hvordan kan handlingsorienterte veiledningsformer gi verdifull læring og redskaper i overgangen mellom utdanning og lærerprofesjon?

For nyutdannede barnehagelærere kan aksjonsveiledning være et nyttig redskap i profesjonskvalifiseringen. Denne boken setter søkelys på hvordan kunnskaper fra et estetisk fagområde, teateret, kan bidra i veiledning av nyutdannede barnehagelærere det første året i deres profesjonspraksis.

Boken henvender seg til studenter innen veiledning, til veiledere og mentorer og til «Nettverk for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring». Andre som også kan ha nytte av boken, er miljøer som er opptatt av veiledning innen feltet profesjonskvalifisering, forskere, pedagogisk personale, kultur- og utdanningspolitikere og aktører innen forvaltning.

___________________________________________________________________

Tusen takk til Børge Kristoffersen for et inspirerende fagseminar ,: Erfaringer i spill!  hvor Børge presenterte den ferske boka si med samme navn. Om aksjonsveiledning, her i hans lærergjerning i møte med nyutdannede barnehagelærere som skal ut i yrkeslivet. Vi var 29 deltagere inkludert gjester fra Sverige og Danmark.

Det var godt å se alle, og vi fikk dessuten prøvd møterom i mindre grupper på zoom idag.

For PIN Elisabeth Skjetne

———————————————————————————–

VELKOMMEN PÅ ÅRETS FØRSTE FAGMØTE PÅ ZOOM

 «DEN SKJULTE LEKEN», 23. JANUAR 2021, KL.15.00

Styret til Psykodramaforeningen i Norge, PIN, inviterer til gratis åpent fagmøte for PINs medlemmer på Zoom, 23.01.21, nettmøte, med tema:

«Den skjulte leken» med psykodramaterapeut og barnefysioterapeut Elisabeth Skjetne. Lørdag 23.januar kl. 15.00-16.30.

Hun vil presentere lek med barn som har hatt overveldende opplevelser, og hvordan et spesielt mønster i leken deres går igjen. Det vil bli åpnet for samtale, spørsmål og å bidra med egne erfaringer om temaet.

kontaktperson: Marit Høgalmen Uppstad, styrerepresentant, tlf: 92682244.

___________________________________________

Tusen takk for et givende møte Elisabeth. Det var spennende å høre på deg, masse lykke til med å fortsette å formidle om «den skjulte leken». Denne kunnskapen er viktig for alle som møter barn i alle aldre. Det handler om en grunnleggende kompetanse i kommunikasjon, hvordan skape gode møter med «det som skjer», ikke bare ord. Vi var flere på møte som ønsker å lære mer om dette 12 PINmedlemmer deltok på møtet.

Styremedlem Marit Høgalmen Uppstad