Eva Røine, æresmedlem i PIN

Fra høyre: Æresmedlem Eva Røine, Elisabeth Skjetne og Elin Backer.

Eva Røine, er en av grunnleggerne av Psykodrama i Norge. Hun ble hedret og ble utnevnt til æresmedlem under PiN’s årsmøte torsdag 28.mars 2019.

Årsmøte ble holdt på OsloMet – Oslo Metropolitan University

Et møte mellom Eva Røine og Helene Bakke, begge psykodramatikere

.

Takk til alle som deltok 🙂