Bli medlem i PIN

Du kan være medlem i foreningen enten som hoved- eller støttemedlem. Les mer om de to medlemskapene under innmelding skjemaet.

Du forplikter deg som hoved- og støttemedlem til å følge foreningens etiske retningslinjer

Som hovedmedlem forplikter du deg også til å

Velkommen som medlem 🙂

Medlemskategorier

      • Hovedmedlemmer har stemmerett på årsmøtet, normalt egen ansvarsforsikring og fri veiledning i etiske/juridiske saker. Dette kommer i tillegg til rettighetene støttemedlemmer har. Hovedmedlemsskap forutsetter godkjent psykodramautdanning på minimum ledernivå (ref. TBD). Pris pr år kr 1360 -. Av dette går kr 250,- til vår paraplyorganisasjon NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi) og kr 150,- til Virke. I tillegg kommer kr. 360,- i ansvarsforsikring (for reservasjon mot forsikring, kontakt medlemsservice). Medlemsskap for pensjonister har en pris pr år på kr 350,-.
      • Støttemedlemmer har observatørrett på årsmøtet. De får avslag i pris på arrangementer og får informasjon om foreningens arbeid, aktiviteter, sammenkomster etc. Støttemedlemsskap kan tegnes av psykodramastudenter og alle andre med interesse for metoden. Pris pr. år kr. 350,-

PIN Kontonummer:5082 07 95862  c/o Kjersti Almåsvold.

Hovedforfall på medlemskontingenten er 10.mars hvert år.

Spørsmål om medlemskap: ta kontakt med medlemskontakt: Marit Høgalmen Uppstad, tlf:92682244

medlemsservice@psykodramaforeningen.no

Spørsmål om faglig etisk råd: fer@psykodramaforeningen.no

Spørsmål angående registrering i Brønnøysundregistrene: br.reg@psykodramaforeningen.no

Kontakt styreleder Kjersti Almåsvold epost: styreleder@psykodramaforeningen.no

Angående tidsskriften Protagonisten: protagonisten@psykodramaforeningen.no