Benedicte Astor Onarheim

Sykepleier og Psykodramaterapeut

 

416 44 959

Bergen

 


[travelers-map width=400px height=300px maxheight=900px this_post=true]

Benedict er offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning og erfaring i anestesi/akuttmedisin. Hun har utdanning og erfaring i helseøkonomi, ledelse og kunnskapsbasert praksis. Sistnevnte har vekket sterkt engasjement for forskning. Videre har hun veilederutdanning, gestalt, er meta-coach og utdannet psykodramaregissør. Dette kvalifiserer til å veilede mennesker i organisasjoner, og også kunne tilby psykoterapi og psykodrama til sårbare mennesker individuelt og i grupper under vanskelige valg, traumer og kriser.

Med fokus på helse, mestring og personlig utvikling tilbyr hun konsultasjoner og worshops nasjonalt og internasjonalt. Hun samarbeider også med Vinco om seminarer i bedriftsutvikling og innovasjon.

Hun er medlem av Norsk Sykepleier forbund, PIN og American society of group psycotherapy and pasychodrama og er medlem av Resilient Helat Care Net. Hun behersker engelsk muntlig og skriftlig og noe spansk.