Marianne Natvig

Psykodramaterapeut

 

livsscenen.no

415 06 852

Oslo

 


[travelers-map width=400px height=300px maxheight=900px this_post=true]

Marianne Natvig jobber som privatpraktiserende psykodramaterapeut i Oslo og tilbyr psykodramaterapi individuelt og i grupper.

Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har livsutfordringer du trenger å jobbe med. Jeg ønsker å møte deg med respekt og lydhørhet for den du er, og vil støtte deg i å finne videre i livet på en god måte. En grunnleggende holdning i mitt arbeid er tro på iboende ressurser og helende krefter i den enkelte, og at relasjonell tilstedeværelse er av betydning i alle menneskemøter, også i terapi.

Jeg tar imot til individualterapitimer i et stort og lyst terapirom i Oslo sentrum. I tillegg til møter i terapirommet tilbyr jeg telefonsamtaler, videokonsultasjoner og «walk and talk» hvor vi møtes ute og tar terapisamtalen mens vi går en tur.

Tilbud om kurs og grupper i 2021:

Psykodramaterapigrupper – Helgegrupper og kveldsgrupper
Stemme og Livskraft – Dagskurs og helgekurs
Yoga og Stemme – Dagsretreat