PIN er i gang med zoom-fagmøter for medlemmene i 2021

Styret i PIN vil satse på å arrangere månedlige fagmøter på zoom og alle PINmedlemmer er hjertelig velkommen.

Januarmøte som ble avholdt 23. 01 med tema “Den skjulte leken” ved Elisabeth Skjetne, ble meget vellykket. Det var 12 pin-medlemmer som deltok. Formatet vi vil bruke på fagmøtene er 90 minutter tidsramme, et hovedinnlegg og deretter muligheter for spørsmål og kommentarer, inklusiv en 5 minutters pause etter hovedinnlegget.

PIN-styret kan bidra med det teknisk bistand, så ta gjerne kontakt med oss hvis du vil dele noe, selv om du ikke har erfaring med zoom/digitale møteplattformer.

Dato og tema for zoom-fagmøte i februar kommer..

 

kontaktperson: Marit Høgalmen Uppstad, styrerepresentant, tlf: 92682244.