Høsten 2021, zoom-fagmøter fortsetter

PIN fortsetter med fagmøter på zoom, og oppfordrer alle til p komme med forslag på tema

kontaktperson: Marit Høgalmen Uppstad, styrerepresentant, tlf: 92682244.