Pedagogikk

Hvordan bygge trygge grupper? En psykodramatiker har kompetanse i hvordan bygge trygge grupper, med barn eller voksne. Når en gruppe fungerer konstruktiv så er den trygg og inkluderende for gruppedeltakerne. En trygg gruppe er en forutsetning for  læring.

Psykodramafilosofien, teorien og metoden er spesielt godt egnet innen pedagogikk fordi den er praktisk og har en tydelig struktur med konkrete teknikker; deling, rollebytte, speiling, dublering.

Det er flere PINmedlemmer som jobber som pedagoger, i barnehager, grunnskolen og videregående skole og på universiteter i Norge i dag.

Psykodramatiker og pedagog Bente Berntsen jobber i barnehage, og  psykodramatiker og lærer Elin Vanja Karikuska jobber på en ungdomsskole. Dosent Børge Kristoffersen jobber med aksjonsveiledning på Dronning Mauds Minne og Lise Gladhus underviser sykepleiestudenter på Universitetet i Sørøst-Norge.

Gro Røkholt og Sidsel Sandtrøen er psykodramatikere og pedagoger, de jobber med studentveiledning på Oslo Met.

Litteratur:

«Mindre stryk med psykodrama», Lise Gladhus, www.sykepleien.no/forskning/2010/04

«Erfaringer i Spill», aksjonsveiledning, bok, Børge Kristoffersen, 2020.

Marit Høgalmen Uppstad