Organisasjon

PiNs oppbygging

Psykodramaforeningen i Norge (PiN), er en offentlig godkjent utøverorganisasjon for psykodramatikere i Norge. Studenter under utdanning i psykodrama og andre interesserte, kan etter søknad opptas som støttemedlemmer.

PiN samarbeider med læringsstedene i Norge. Fortiden er det tre læringssteder i Norge:

Årsmøtet

er PiNs høyeste organ. Årsmøtene holdes innen utløp av mars.

Styret

er basert på at årsmøte velger 4-6 av hoved medlemmene til å sitte i styret, samt 2 studentrepresentanter.

Ansatte

PiN har ingen ansatte. Organisasjonen er basert på frivillig arbeid.

Permanente organer

Foreningen har følgende permanente organer:

  • Styret
  • Faglig etisk Råd (FER)
  • Meglerutvalg
  • Valgkomité

Psykodramaforeningen i Norge

styreleder@psykodramaforeningen.no

ORG NR 887 258 422

Kontonummeret:5082 07 95862