Organisasjon

PiNs oppbygging

Psykodramaforeningen i Norge (PiN), er en offentlig godkjent utøverorganisasjon for psykodramatikere i Norge. Studenter under utdanning i psykodrama og andre interesserte, kan etter søknad opptas som støttemedlemmer.

Organisasjonen har ingen ansatte.

Årsmøtet

er PiNs høyeste organ. Årsmøtene holdes innen utløp av mars hvert år.

Styret

er basert på at årsmøte velger 4-6 av hovedmedlemmene til å sitte i styret.

Ansatte

PiN har ingen ansatte.

Permanente organer

Foreningen har følgende permanente organer:

  • Styret, leder: Kjersti Almåsvold, tlf: 920 55 920
  • Faglig etisk råd, FER
  • Meglerutvalg
  • Valgkomité

Psykodramaforeningen i Norge

styreleder@psykodramaforeningen.no

PiN Sitt organisasjonsnummer: 887 258 422

PiN sitt kontonummer: 5082 07 95862