Organisasjon

PiNs oppbygging

Psykodramaforeningen i Norge (PiN), er en offentlig godkjent utøverorganisasjon for psykodramatikere i Norge. Studenter under utdanning i psykodrama og andre interesserte, kan etter søknad opptas som støttemedlemmer. PiN ble stiftet i 1985.

Organisasjonen har ingen ansatte.

Årsmøtet

er PiNs høyeste organ. Årsmøtene holdes innen utløp av mars hvert år.

Styret

er basert på at årsmøte velger 4-6 av hovedmedlemmene til å sitte i styret

Jubileumskomite for 40 års jubileum i 2025: Tine Sofie Stensland, Marian van der Meijden, Mai Antonsen

Permanente organer

Foreningen har følgende permanente organer:

  • Styret, leder: Kjersti Almåsvold, tlf: 920 55 920
  • Faglig etisk råd: (FER) 2024 Carina Holandsli, Anne Marit Ligaard, Rebecca Lind
  • Meglerutvalg: 2024 Gro Slettemark, Gro Røkholt, Arijana Audhild Aurvåg
  • Valgkomité, 2024: Helene Bakke

Psykodramaforeningen i Norge

styreleder@psykodramaforeningen.no

PiN Sitt organisasjonsnummer: 887 258 422

PiN sitt kontonummer: 5082 07 95862