Teater

Teater

Teater bruker roller, og et sentralt virkemiddel i psykodramametoden er å bytte rolle. Det å utforske, skape og bytte rolle er med på å tydeliggjøre en situasjon. På den måten kan vi klarer se og forstå hva er det som har skjedd her, når vi trenger å oppklare eller endre en fastlåst rolle.

Teaterformen kan vise oss at det kan gi en nyttig innsikt å leke med roller og alvoret. Når vi kobler inn spontaniteten og kreativiteten og utforsker på scene, så skjer ofte noe annet og kanskje mer interessant, enn når vi bare sitter og snakker om det som har skjedd.

Å sette opp en scene som viser en situasjon som har skjedd, med rollene den inneholdt kan hjelpe oss å klargjøre det som har hendt. Det er flere medlemmer i Psykodramaforeningen som i mange år har drevet aktivt med teater i Norge.

Psykodramatiker og pedagog Nina Brodersen har jobbet i videregående skole i Oslo som dramalærer i en menneskealder. På NRK-TV,  ( www.nrk.no) arkiv ligger episode 4 av serien » Uten Pappa». Der leder hun et psykodrama med komiker og programleder Mikkel Niva.

Det har vært flere teatergrupper i Norge som har brukt elementer fra psykodramametoden, filosofien og teorien. En form som kalles «playbackteater» går ut på å spontant spille og vise på scenen en kort versjon av det en publikummer har fortalt til publikum, der og da. Teater Ekko, ledet av Colette Ambala Smirou, og Skandinavisk Playbackteater ledet av Jan og Synne Platander har holdt mange workshop og forestillinger rundt om i Norge.

Vil du vite mer?

Bjørn K. Rasmussen: Sjel i handling, Jacob Levy Moreno og psykodrama, historie og filosofi, Tapir Forlag, 1989

(denne boka er gratis tilgjengelig på nettet på: Nasjonalbilioteket, mikromarc)

Bjørn Rasmussen og Børge Kristoffersen: Handling og forestilling, forestilling om handling, Jacob Levy Morenos teater-ekspresjonisme og sosiatri, 2011, Tapir akademiske forlag

www.playbackteater.no

www.teaterekko.com

Marit Høgalmen Uppstad