Aktuelle arrangementer

Fagmøter og kurs

Alle hendelser

Som profesjonell medlem stilles det krav til sertifisering innenfor fagfeltene vi representerer. En viktig fellesnevner for våre profesjonelle medlemmer er aksjonsbaserte metoder, med et felles mål om å hjelpe privatpersoner og bedrifter å leve ut et større potensial.

Trygghet gir økt læring

Pedagogikk

Psykodrama har verktøy for å styrke læringsevnen til enkeltelever eller grupper av elever.
Mange lærere, forelesere og yrkesgrupper som jobber med barn og unge, erfarer at psykodrama har virkningsfulle metoder, for å skape gode læringsmiljøer og øke prestasjonsevnen, både til barn og voksne.

Les mer

Coaching, veiledning og gruppeledelse

Organisasjons­utvikling

Psykodrama har en filosofi og metodikk, spesielt godt egnet for å etablere og lede grupper.
En velfungerende organisasjon har ansatte/medlemmer som trives, utarbeider planer, jobber godt alene og sammen mot avtalte mål.
Psykodramametoder kan benyttes for å hjelpe personer individuelt og i grupper.

Les mer

Samtaleterapi og andre uttrykksmåter

Terapi

Psykodrama er en svært god metode og filosofi for terapeutisk arbeid, både for enkeltpersoner og grupper.
Gruppeterapi er et fagområde med begrenset kompetanse i Norge.
Våre godkjente terapeuter, har tung kompetanse i etablering av trygge grupper og ivaretagelse av den enkelte i gruppeterapien.

Les mer

Lek med roller og alvor

Teater

I psykodrama, er roller og rollebytte viktige elementer. Psykodrama er sammensatt av psyko – psykologi og drama -teater. Psykodramametoden benyttes naturlig nok innen området teater, for å øve på roller i en teateroppsetting, som bidrag til å utvikle kreativitet og spontanitet, samt bruke teater som virkemiddel for å synliggjøre og forske i personlige, organisatoriske eller samfunnsrelaterte utfordringer.

Les mer

Medlem

Fagområdene

Aksjonsmetodikk

I stedet for å snakke om et vanskelig forhold til en medarbeider, setter du deg bokstavelig talt i hans stol og tar dialogen med deg – sett fra hans perspektiv. Dette kaller vi å ta et rollebytte. Du får selv oppleve hvilken effekt du har på din kollega, uten at han trenger å være til stede, og du får refleksjoner fra de andre i teamet på om det er samsvar mellom hva du sier og hva kroppsspråket ditt uttrykker. Det gir ny innsikt i egen atferd som gjør at du kan handle på nye og mer hensiktsmessige måter i neste runde.

fagområdene

Sosiodrama, gruppeledelse

Fagområdene

Playbackteater

Et teater “i øyeblikket”, improvisert frem i dialog med publikum. Innholdet bygger på selvopplevde historier fra publikum, alt fra dagens hendelser, til viktigere episoder fra livet.
Enhver hendelse eller historie har et allmennmenneskelig aspekt. Slik gis det rom til menneskets grunnleggende behov for å fortelle, bli sett og hørt, og å dele erfaringer, om man så velger å fortelle eller lytte og se.

Organisasjonsnummer:887 258 422