Protagonisten

PROTAGONISTEN

Et tidsskrift for PiN Psykodramaforeningen i Norge sine medlemmer.

Er å stimulere til faglig vekst for den enkelte student og utover,
samt informere om utviklingen av faget i Norge og internasjonalt.
Redaksjonen forsøker i hver utgave å få med både fagartikler,
debattinnlegg og rapporter om hva som foregår rundt omkring i landet og internationalt.
Protagonisten ønsker å tjene som et samlende forum for psykodramatikere i Norge.

Ønsker du a bidra med stoff til Protagonisten?

  • Skjer det noe i ditt nærmiljø? Har du vart på et spennende seminar?
  • Har du faglige refleksjoner eller spørsmål du ønsker å drøfte?
  • Har du ideer til noe vi i redaksjonen kan skrive om?
  • Eller ønsker du å komme i kontakt med likesinnede der du bor til et felles prosjekt?


Alle innlegg til Protagonisten sendes pr mail til: protagonisten@psykodramaforeningen.no
Redaktør: Elisabeth Skjetne

Alle innlegg står for artikkelforfatters regning, og representerer ikke nødvendigvis foreningen eller redaksjonens synspunkt. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg og ellers drive vanlig korrektur.