Nyheter

Psykodramakonferanse i England 2023

Wilma oppsummering konferansen: «Sjelden har jeg opplevd et varmere og så aksepterende gruppe. Jeg ble tatt imot som workshopleder av deltakere med levende og nysgjerrig blikk. Hva kunne jeg gi dem? […]

Les mer

Psykodramakonferanse med hjerneforskning, september 2023, i Bulgaria

Elisabeth Skjetne deltok for 6 gang i internasjonal konferanse med fokus på barn og unge og psykodramafaget. Konferansen var i Plovdiv i Bulgaria. Intervjuet av Ketil Klem. Hva slags konferanse […]

Les mer

Gratulerer til Melinda Meyer med Kongens fortjenestemedalje

For sin innsats for Kunst – og uttrykksterapi i inn og utland mottok Melinda denne utmerkelsen 25 november 2023. Norsk institutt for kunstuttrykk & kommunikasjon feiret 30 år på Litteraturhuset […]

Les mer

5 års jubileum for Fag- og veiledningsseminarene i Rygge

Anny Valvik (nummer 4 fra venstre) og Merete Foldahl ( nummer 3 fra venstre) har ledet faggruppesamlingene på i Rygge i en periode på 5 år. De er opptatt av […]

Les mer

Anerkjennelse av psykodramaterapi som metode, se på NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Les mer

Fagmøte om «Kropp og sjel» i oktober

Oppsummering fra fagmøtet på zoom den 24.10.23 med fysioterapeut og psykodramaregissør Marian van der Meijde. Hun betonet den nære sammenhengen mellom kropp og psyke, og verdien av å bevege kroppen, […]

Les mer

50 år med internasjonale gruppeprosesser i 2023

Den Internasjonale organisasjonen for gruppepsykoterapi og gruppeprosesser IAGP, feiret 50 års jubileum i juli 2023. Les mer på:www.iagp.com

Les mer

Ærespris til Melinda Ashley Meyer DeMott

Melinda ble æresmedlem i Psykodramaforeningen i Norge (PiN) på et festarrangement på Stabekk 15.mai.2023. Foran fra venstre: Isaia Holsæter, Gro Røkholt og Kjersti Almåsvold, leder i Psykodramaforeningen i Norge (PiN) […]

Les mer

Skam og minikonsert i Skramsalen

Tekst og foto: Marit Høgalmen Uppstad Det var fullt i Skramsalen i Litteraturhuset i Oslo 22.november. Kjersti Almåsvold, leder i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) og Psykodramaforeningen i Norge (PiN) […]

Les mer

Selveste Monica Westberg

Tekst: Aud Steinsbekk, Foto: Gro Slettemark Monica Westberg er æresmedlem i PIN og FEPTO. Det er mindre kjent at hun er min psykodramatiske jordmor, men det er hun. Mitt første […]

Les mer

Verdien av verdier

Tekst: Psykodramaleder Trude Bjørlykke Hansen, daglig leder i Reinspikka AS. Foto: Endre T. Bjørlykke   Bakgrunn:Trude Bjørlykke Hansen har tidligere jobbet som grafisk designer, prosessleder og prosjektleder i reklamebransjen. Nå […]

Les mer

Jeg, en flyktning?

Jeg, en flyktning? tekst:Tone Birgitte Bergflødt, foto:Helene Bakke Tone Birgitte Bergflødt, født 1962, er psykodramaregissør fra Norsk PsykodramaAkademi (NPA) har jobbet innen bank, psykiatri, og vært selvstendig næringsdrivende, i tillegg […]

Les mer

Nytfestivalen er en feiring av vår seksualitet

Tekst og foto: Helene Bakke, psykodramaterapeut              Nytfestivalen er en feiring av vår seksualitet, seksuelt mangfold og mangfoldig nytelse. Den er forebyggende mot #metoo, en møteplass med fokus på alt som […]

Les mer

Den skjulte leken

av psykodramaterapeut Elisabeth Skjetne. Første gang publisert  i ”Første steg”- et tidsskrift for barnehagelærere nr. 3/2019.       At alt dette kan finnes inne i et så lite barn! Det er […]

Les mer

Samarbeid og arbeidsglede gir bedre effektivitet og resultat!

av prosessleder Kjersti Almåsvold «Jeg ønsker å skape en «vi-følelse» i selskapet.  Vi har hatt en sterk og god økonomisk utvikling de siste årene. Selskapet er preget av vekstsmerter og […]

Les mer

Monica Westberg, æresmedlem

Monica Westberg  er en pioner i psykodramamiljøet internasjonalt, og hun er fremdeles aktiv med internasjonalt psykodramasamarbeid. Høsten 2021 deltok hun på et zomemøte for psykodramaforeningen der hun fortalte om internasjonalt […]

Les mer

Psykisk helse – et bedre tilbud og mindre kø – hvis politikerne vil!

Leder i PiN, Kjersti Almåsvold, er også leder for vår paraplyorganisasjon – Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).  I forbindelse med Arendalsuka august 2021 holdt hun et innlegg på appellscenen, for […]

Les mer

Psykodramametoden og organisasjonsutvikling

Av prosessveileder Marit Høgalmen Uppstad. Bakgrunn Styret i PIN; psykodramaforeningen i Norge hadde behov for å avklare i hvilken retning organisasjon skulle arbeide i. Det var derfor hensiktsmessig å invitere […]

Les mer

Intervju med æresmedlem Eva Røine

Bokanmeldelse:
Skrevet av Gro Slettemark (bilde)
Boka «Livsbilder i bevegelse» skrevet av Sissel Kristianne Helberg Bøhn.
Psykodramatiker Sissel K B Bøhn har for ikke så lenge siden gitt ut boka «Livsbilder i bevegelse».
Utdrag fra boka: Intervju med Eva Røine

Les mer

Anerkjennelse av kunst i terapi – artikkel i Vårt Land

Anerkjennelse for våre terapiformer. Anerkjennelse for terapiformer som bruker kunst som virkemiddel. 3 av NFP sine modaliteter er representert i artikkelen: Danseterapeutene, Psykodrama terapeutene og kunst- og uttrykksterapeutene. Tidligere styreleder […]

Les mer