Nyheter

Fantastisk psykodramakonferanse i Polen, 16-19 mai

Foto og tekst Eduardo Verdu, psykodrama TEP 120 deltakere var samlet 17-19 mai på den internasjonale psykodramakonferansen  «From Chaos to Harmony». Det Polske Psykodramainstituttet arrangerte FEPTO-konferanse 16-19 mai i år. […]

Les mer

Sommerhilsen fra styret

Fra venstre: Leder Kjersti Almåsvold, Elisabeth Skjetne, Arijana Aurvåg, Marit H Uppstad og Øyvind Granaasen Fougner hadde styremøte på Lillehammer 25.mai. I 2025 blir psykodramaforeningen 40 år. Styret er derfor […]

Les mer

Barnet i mitt indre

Trude Bjørlykke Hansen Utenpå mestrer jeg alt. Livet har lært meg det. Men innerst inne finnes det fortsatt et lite barn, som ikke alltid blir tatt vare på når det […]

Les mer

Fellesskapet, glede og fagutvikling

foto og tekst: Marit Høgalmen Uppstad Hva er det beste med å være med på Fag-og veiledningsgrupper i Rygge? Deltakerne på samlingen i februar ramset opp: -møte nye og gamle […]

Les mer

Psykodramakonferanse i England 2023

Wilma oppsummering konferansen: «Sjelden har jeg opplevd et varmere og så aksepterende gruppe. Jeg ble tatt imot som workshopleder av deltakere med levende og nysgjerrig blikk. Hva kunne jeg gi dem? […]

Les mer

Psykodramakonferanse med hjerneforskning, september 2023, i Bulgaria

Elisabeth Skjetne deltok for 6 gang i internasjonal konferanse med fokus på barn og unge og psykodramafaget. Konferansen var i Plovdiv i Bulgaria. Intervjuet av Ketil Klem. Hva slags konferanse […]

Les mer

Gratulerer til Melinda Meyer med Kongens fortjenestemedalje

For sin innsats for Kunst – og uttrykksterapi i inn og utland mottok Melinda denne utmerkelsen 25 november 2023. Norsk institutt for kunstuttrykk & kommunikasjon feiret 30 år på Litteraturhuset […]

Les mer

5 års jubileum for Fag- og veiledningsseminarene i Rygge

Anny Valvik (nummer 4 fra venstre) og Merete Foldahl ( nummer 3 fra venstre) har ledet faggruppesamlingene på i Rygge i en periode på 5 år. De er opptatt av […]

Les mer

Anerkjennelse av psykodramaterapi som metode, se på NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Les mer

Fagmøte om «Kropp og sjel» i oktober

Oppsummering fra fagmøtet på zoom den 24.10.23 med fysioterapeut og psykodramaregissør Marian van der Meijde. Hun betonet den nære sammenhengen mellom kropp og psyke, og verdien av å bevege kroppen, […]

Les mer

50 år med internasjonale gruppeprosesser i 2023

Den Internasjonale organisasjonen for gruppepsykoterapi og gruppeprosesser IAGP, feiret 50 års jubileum i juli 2023. Les mer på:www.iagp.com

Les mer

Ærespris til Melinda Ashley Meyer DeMott

Melinda ble æresmedlem i Psykodramaforeningen i Norge (PiN) på et festarrangement på Stabekk 15.mai.2023. Foran fra venstre: Isaia Holsæter, Gro Røkholt og Kjersti Almåsvold, leder i Psykodramaforeningen i Norge (PiN) […]

Les mer

Skam og minikonsert i Skramsalen

Tekst og foto: Marit Høgalmen Uppstad Det var fullt i Skramsalen i Litteraturhuset i Oslo 22.november. Kjersti Almåsvold, leder i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) og Psykodramaforeningen i Norge (PiN) […]

Les mer

Selveste Monica Westberg

Tekst: Aud Steinsbekk, Foto: Gro Slettemark Monica Westberg er æresmedlem i PIN og FEPTO. Det er mindre kjent at hun er min psykodramatiske jordmor, men det er hun. Mitt første […]

Les mer

Verdien av verdier

Tekst: Psykodramaleder Trude Bjørlykke Hansen, daglig leder i Reinspikka AS. Foto: Endre T. Bjørlykke   Bakgrunn:Trude Bjørlykke Hansen har tidligere jobbet som grafisk designer, prosessleder og prosjektleder i reklamebransjen. Nå […]

Les mer

Jeg, en flyktning?

Jeg, en flyktning? tekst:Tone Birgitte Bergflødt, foto:Helene Bakke Tone Birgitte Bergflødt, født 1962, er psykodramaregissør fra Norsk PsykodramaAkademi (NPA) har jobbet innen bank, psykiatri, og vært selvstendig næringsdrivende, i tillegg […]

Les mer

Nytfestivalen er en feiring av vår seksualitet

Tekst og foto: Helene Bakke, psykodramaterapeut              Nytfestivalen er en feiring av vår seksualitet, seksuelt mangfold og mangfoldig nytelse. Den er forebyggende mot #metoo, en møteplass med fokus på alt som […]

Les mer

Den skjulte leken

av psykodramaterapeut Elisabeth Skjetne. Første gang publisert  i ”Første steg”- et tidsskrift for barnehagelærere nr. 3/2019.       At alt dette kan finnes inne i et så lite barn! Det er […]

Les mer

Samarbeid og arbeidsglede gir bedre effektivitet og resultat!

av prosessleder Kjersti Almåsvold «Jeg ønsker å skape en «vi-følelse» i selskapet.  Vi har hatt en sterk og god økonomisk utvikling de siste årene. Selskapet er preget av vekstsmerter og […]

Les mer

Monica Westberg, æresmedlem

Monica Westberg  er en pioner i psykodramamiljøet internasjonalt, og hun er fremdeles aktiv med internasjonalt psykodramasamarbeid. Høsten 2021 deltok hun på et zomemøte for psykodramaforeningen der hun fortalte om internasjonalt […]

Les mer

Psykisk helse – et bedre tilbud og mindre kø – hvis politikerne vil!

Leder i PiN, Kjersti Almåsvold, er også leder for vår paraplyorganisasjon – Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).  I forbindelse med Arendalsuka august 2021 holdt hun et innlegg på appellscenen, for […]

Les mer

Psykodramametoden og organisasjonsutvikling

Av prosessveileder Marit Høgalmen Uppstad. Bakgrunn Styret i PIN; psykodramaforeningen i Norge hadde behov for å avklare i hvilken retning organisasjon skulle arbeide i. Det var derfor hensiktsmessig å invitere […]

Les mer

Intervju med æresmedlem Eva Røine

Bokanmeldelse:
Skrevet av Gro Slettemark (bilde)
Boka «Livsbilder i bevegelse» skrevet av Sissel Kristianne Helberg Bøhn.
Psykodramatiker Sissel K B Bøhn har for ikke så lenge siden gitt ut boka «Livsbilder i bevegelse».
Utdrag fra boka: Intervju med Eva Røine

Les mer

Anerkjennelse av kunst i terapi – artikkel i Vårt Land

Anerkjennelse for våre terapiformer. Anerkjennelse for terapiformer som bruker kunst som virkemiddel. 3 av NFP sine modaliteter er representert i artikkelen: Danseterapeutene, Psykodrama terapeutene og kunst- og uttrykksterapeutene. Tidligere styreleder […]

Les mer