Nyheter

Hvorfor bygge trygge grupper?

tekst og foto: Marit Høgalmen Uppstad, psykodramateapeut, prosessveileder og pedagog Marit er psykodramaterapeut fra Norsk Psykodrama Akademi (NPA) og pedagog i Oslo Voksenopplæring, har en deltidspraksis som terapeut og sitter […]

Les mer

Jeg, en flyktning?

Jeg, en flyktning? tekst:Tone Birgitte Bergflødt, foto:Helene Bakke Tone Birgitte Bergflødt, født 1962, er psykodramaregissør fra Norsk PsykodramaAkademi (NPA) har jobbet innen bank, psykiatri, og vært selvstendig næringsdrivende, i tillegg […]

Les mer

Arrangerte zoomfagmøter

Styret i Psykodramaforeningen i Norge, arrangerer jevnlig fagmøter på zoom. Onsdag 16.mars 2022, kl.18.00-19.30 Eduardo Verdu, fra Moreno Huset delte erfaring fra ERASMUS-prosjektet, det er et internasjonalt EU-prosjekt med flere […]

Les mer

Nytfestivalen er en feiring av vår seksualitet

Tekst og foto: Helene Bakke, psykodramaterapeut              Nytfestivalen er en feiring av vår seksualitet, seksuelt mangfold og mangfoldig nytelse. Den er forebyggende mot #metoo, en møteplass med fokus på alt som […]

Les mer

Den skjulte leken

av psykodramaterapeut Elisabeth Skjetne. Første gang publisert  i ”Første steg”- et tidsskrift for barnehagelærere nr. 3/2019.       At alt dette kan finnes inne i et så lite barn! Det er […]

Les mer

Samarbeid og arbeidsglede gir bedre effektivitet og resultat!

av prosessleder Kjersti Almåsvold «Jeg ønsker å skape en «vi-følelse» i selskapet.  Vi har hatt en sterk og god økonomisk utvikling de siste årene. Selskapet er preget av vekstsmerter og […]

Les mer

Monica Westberg, æresmedlem

Monica Westberg  er en pioner i psykodramamiljøet internasjonalt, og hun er fremdeles aktiv med internasjonalt psykodramasamarbeid. Høsten 2021 deltok hun på et zomemøte for psykodramaforeningen der hun fortalte om internasjonalt […]

Les mer

Psykisk helse – et bedre tilbud og mindre kø – hvis politikerne vil!

Leder i PiN, Kjersti Almåsvold, er også leder for vår paraplyorganisasjon – Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).  I forbindelse med Arendalsuka august 2021 holdt hun et innlegg på appellscenen, for […]

Les mer

Psykodramametoden og organisasjonsutvikling

Av prosessveileder Marit Høgalmen Uppstad. Bakgrunn Styret i PIN; psykodramaforeningen i Norge hadde behov for å avklare i hvilken retning organisasjon skulle arbeide i. Det var derfor hensiktsmessig å invitere […]

Les mer

Intervju med æresmedlem Eva Røine

Bokanmeldelse:
Skrevet av Gro Slettemark (bilde)
Boka «Livsbilder i bevegelse» skrevet av Sissel Kristianne Helberg Bøhn.
Psykodramatiker Sissel K B Bøhn har for ikke så lenge siden gitt ut boka «Livsbilder i bevegelse».
Utdrag fra boka: Intervju med Eva Røine

Les mer

Anerkjennelse av kunst i terapi – artikkel i Vårt Land

Anerkjennelse for våre terapiformer. Anerkjennelse for terapiformer som bruker kunst som virkemiddel. 3 av NFP sine modaliteter er representert i artikkelen: Danseterapeutene, Psykodrama terapeutene og kunst- og uttrykksterapeutene. Tidligere styreleder […]

Les mer