Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Psykodramametoden har 3 teknikker, rollebytte, dublering og speiling. Dette er handlinger og øvelser som konkret kan vise, utforske eller synliggjøre » det som er «, for eksempel relasjoner, roller og konflikter mellom personer.

Metoden virker derfor godt innenfor feltet organisasjonsutvikling, der det er sentralt hvilke roller, forventninger og relasjoner som eksisterer i en bedrift/organisasjon. En velfungerende organisasjon trenger å ta vare på og styrke resurssene. Samtidig vil det være konstruktivt å synliggjøre hva som trengs å endres på for å få til et mer konstruktivt og dynamisk samarbeid.

Det å synliggjøre hva som gjør at folk trives på jobben i jobb-rollene sine kan ha stor verdi for en organisasjon som ønsker  å fungere dynamisk. Å bruke teknikker og øvelser fra psykodrama kan være med på å gjøre synliggjøre hva en organisasjon trenger å gjøre for å skape et godt samarbeidsklima og for å snu en feilutvikling.

Å bruke teknikkene fra psykodrama, rollebytte, dublering og speiling vil fungere når medarbeiderne har tillit til den som leder denne veiledningsprosessen. Derfor er det grunnleggende at veilederen har kompetanse i å bygge trygge relasjoner og trygge grupper. En psykodramatiker har utdanning i hvordan man kan bygge trygge grupper.

PIN har flere medlemmer som jobber med organisasjonsutvikling, Eduardo Verdu, jobber med aksjonsmetodikk, www.verdu.no, Ingeborg Stang jobber er HR-rådgiver på et offentlig sykehus på østlandet. Bjørn Smith-Hald driver eget firma og jobber som  prosessveileder og med aksjonsmetodikk. Trude Bjørlykke Hansen driver eget markedsføringsfirma: www.reinspikka.no

Vil du vite mer om aksjonsmetodikk?

www.verdu.no

 

Marit Høgalmen Uppstad