Organisasjonsutvikling

Psykodramametoden har 3 teknikker, rollebytte, dublering og speiling. Dette er handlinger og øvelser som konkret kan vise, utforske eller synliggjøre » det som er «, for eksempel relasjoner, roller og konflikter mellom personer.

Metoden virker derfor godt innenfor feltet organisasjonsutvikling, der det er sentralt hvilke roller, forventninger og relasjoner som eksisterer i en bedrift/organisasjon. En velfungerende organisasjon trenger å ta vare på og styrke ressursene. Samtidig vil det være konstruktivt å synliggjøre hva som trengs å endres på for å få til et mer konstruktivt og dynamisk samarbeid.

Det å synliggjøre hva som gjør at folk trives på jobben i jobb-rollene sine kan ha stor verdi for en organisasjon som ønsker  å fungere dynamisk. Å bruke teknikker og øvelser fra psykodrama kan være med på å avdekke hva en organisasjon trenger å gjøre for å skape et godt samarbeidsklima, og for å snu en «feilutvikling».

Å bruke teknikkene fra psykodrama, rollebytte, dublering og speiling vil fungere når medarbeiderne har tillit til den som leder denne veiledningsprosessen. Derfor er det grunnleggende at veilederen har kompetanse i å bygge trygge relasjoner og trygge grupper. En psykodramatiker har utdanning i hvordan man kan bygge trygge grupper.

PIN har flere medlemmer som jobber med organisasjonsutvikling, se medlemsoversikten her på nettsiden.

Blant annet Trude Bjørlykke Hanssen, Eduardo Verdu, Bjørn Smith-Hald og Ingeborg Stang jobber med aksjonsmetodikk.

Vil du vite mer ?

kontaktperson: Marit Høgalmen Uppstad, tlf: 92682244