Terapi

Psykodramametoden med teknikkene rollebytte, dublering og speiling fungerer spesielt godt innen terapi. Disse teknikkene er en god hjelp for å utforske, synliggjøre og bevisstgjøre ulike forhold for klienten.

Hvordan fungerer psykodramametoden? Det ligger et intervju med Eva Røine, her på PIN-nettsiden under fanen “Protagonisten”. Eva Røine startet den første psykodramautdanningen i Norge sammen med Monica Westberg. Hun har tidligere både drevet skole, utgitt bok om psykodrama og hatt terapi-og veiledningspraksis.

Psykodrama metoden med teknikkene, rollebytte, dublering og speiling er svært anerkjent innen feltet terapi. PINmedlemmene og psykodramaterapeutene Carina Holandsli, Tone Gilje, Colette Smirou, Anna Heen og Gro Slettemark er en blant flere medlemmer som i mange år har arbeidet som psykodramaterapeut i Oslo. Anne Marit Ligaard har sin psykodramaterapipraksis i Stjørdalen og Mai Antonsen er aktiv i Trondheim. Helene Bakke har sin psykodramaterapeutpraksis i Hyggen.

Det at metoden gjør bruk av både kropp, fysiske bevegelser i tillegg til replikker og ord, gjør den ekstra effektfull når det gjelder terapeutisk arbeid.  Psykodramametoden kan benyttes både med enkeltklienter og med grupper.

 

Vil du vite mer?

Litteratur:

 

Gro Slettemark: Psykodrama og Sosiometri i praksis –

personlig vekst, par i samspill, den skapende gruppe, Fagspesialisten, 2004

Lillian Borge: Møte med psykodrama, filosofi, Teori og Terapi, 2011,  Kolon forlag.

Eva Røine: Tilfeldighetens veiviser, 2011   selvbiografien til “Dronningen av psykodrama i Norge”

 

 

Marit Høgalmen Uppstad