Historikk

Norsk Forening for Psykodrama ble stiftet i 1985.

I 2005 skiftet foreningen navn til Norsk Forening for Psykodrama, Sosiometri og Gruppepsykoterapi (NFPSG).
I 2012 ble navnet endret til Psykodramaforeningen i Norge. Foreningen skal være et interesseorgan for psykodramatikere i Norge.
Fra 1999 har vi hatt kollektivt medlemsskap i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). NFP meldte sine medlemmer inn i Virke i 2012, som er en hovedorganisasjon, og høringsinstans for stortingsmeldinger med mer.

NFP er også representert i den europeiske paraplyorganisasjonen European Association for Psychotherapy (EAP).