Etiske retningslinjer

OBS: retningslinjene er for tiden under revidering (april 2021)

Kontakt styret, ved styreleder Kjersti Almåsvold, for spørsmål.

Yrkesetiske-Retningslinjer