Bøker

Norske bokutgivelser om psykodrama og aksjonsmetodikk

Rasmussen, B. & Kristoffersen, B. (2011)
Handling og forestilling – forestilling om handling. 

Jacob Levy Morenos teaterekspresjonisme og sosiatri.

Bjørn Rasmussener professor ved NTNU og Børge Kristoffersener Cand. Phil og førstelektor ved DDM.[1].

Borge, L.(2011)
Møte med psykodrama, Filosofi, Teori og Terapi

Kolofon Forlag av spes. i klin. psyk. 

Lillian Borge er speialist i klinisk psykologi og psykodramaterapeut/lærer TEP.

Husjord, A. & Risvik, G.(2011) 
Baby love – Sånn blir en synd og en skyld betalt(Kolofon forlag 2011).

Arne Husjord er skuespiller, dramalærer, adjunkt og psykodramaterapeut / lærer TEP og har skrevet boka i samarbeid med sin klient Grete Risvik

Slettemark, G. (2004) 
Psykodrama og sosiometri i praksis – personlig frihet, par i samspill, den skapende gruppe. 

Fagspesialisten forlag. Gro Slettemark er adjunkt og psykodramaterapeut/lærer TEP.

Rasmussen, B. (1989) 
Sjel i handling Tapir Akademiske Forlag.


Bjørn Rasmussen er professor ved NTNU.

Erfaringer i Spill, aksjonsveiledning i barnehagen, Børge Kristoffersen, Fagbokforlaget, (2020)