Formål og oppgaver

Psykodramaforeningens formål:

  • Skape et faglig forum for å gi inspirasjon og spre kunnskap om psykodramateori og metode
  • Sette standard for utdanning og trening i selvstendig utøvelse av psykodrama som sikrer høy kvalitet
  • Ivareta fagetiske spørsmål i forbindelse med utøvelse av metoden
  • Være et kontaktledd til psykodramainstitutter og psykodramaforeninger i andre land, samt formidle informasjon om det som foregår på feltet i utlandet
  • Formidle informasjon til medlemmene om foreningens aktiviteter og arbeid
  • Arrangere kurs, workshops og konferanser i psykodrama, samt temakvelder i psykodramateori, metode og praktisk anvendelse