Fagseminar i Rygge 22-24 april

Velkommen på fagseminar i Rygge. Merete Foldahl og Anny Valvik (foto)arrangerer fagseminar, målgruppen er alle med kort eller lang psykodramautdanning. De bruker metoden til å bygge en konstruktiv gruppeprosess. Flerbrukshuset i Rygge har overnattingsmuligheter for de som kommer langveisfra.   for mer informasjon ring Merete: tlf: 470 38 187

Psykodramakurs i Skien

4 mandagskvelder, kl.18.00-20.00 i Lie Bydelshus, Cappelens gate 8, Skien pris:950,- kursholder;Marian van der Meijde, fysioterapeut og psykodramatiker Psykodrama er en kreativ ressursfokusert metode for arbeid med mennesker enkeltvis eller i grupper. Den kan romme alle livets krefter og muligheter som vi kan konkretisere på en "scene". Gjennom psykodramatisk handling forsker vi i mellommenneskelige relasjoner […]

Zoomfagmøte med Eduardo Verdu

Psykodramaterapeut og prosessveileder Eduardo Verdu fra Moreno Instituttet vil fortelle om EU-prosjektet han er med i. ERASMUS-prosjektet handler om voksenopplæring og hvordan psykodramateknikker kan øke kvaliteten på læringsprosessene.

Pedagogisk fag- og veiledningsseminar i Rygge 22-24 april 2022

Psykodrama fag – og veilednings seminar   Vi inviterer til fag – og veilednings seminar der faget vårt – psykodrama filosofi, teori og metode er i sentrum. Har du ett tema som du ønsker å belyse ? eller  har du erfaringer fra bruk av psykodrama i arbeidslivet ditt som du ønsker å dele ? - […]

Fag- og veiledningsseminar i Rygge 22-24 april 2022

Psykodrama fag – og veiledningsseminar   22 – 24 april 2022 Vi inviterer til fag – og veilednings seminar der faget vårt – psykodrama filosofi, teori og metode er i sentrum. Har du ett tema som du ønsker å belyse? eller  har du erfaringer fra bruk av psykodrama i arbeidslivet ditt som du ønsker å […]

Terapigruppe, fysisk oppmøte Oslo

Hegdehaugsveien 30, 0352 Oslo Hegdehaugsveien 30,Oslo

Full pris kr. 3.890 Bindende påmelding ved betaling, begrenset antall plasser. Ved skriftlig avbestilling innen 3 uker før oppstart vil et adm.beløp på kr. 600,- bli fratrukket en evt tilbakebetaling. Etter dette er det ingen refusjon av kursavgift ved frafall.Under arrangementet vil vi gjøre tiltak for å ivareta Folkehelse Instituttet´s til enhver tid gjeldende smittevernsregler […]

Nær ditt hjerte, helgekurs, 23, 24 april i Oslo

Nær ditt hjerte - påfyllskurs i Oslo 23. og 24. april Velkommen til et kurs hvor du kan erfare ulike måter for ivaretakelse, egenomsorg og påfyll. Vi byr på øvelser og undersøkelser som kan gi tilgang til deg selv og dine iboende ressurser, og styrke deg til å ta vare på deg selv. Vi kommer […]

Introduksjonkurs til Exit-modellen 6-8 mai i Oslo

SERTIFISERINGSPROGRAM TIL EXIT GRUPPELEDER En gruppeintervensjon for stressmestring     Hva er EXIT-modellen? EXIT (Expressive Arts in Transition) er en gruppeintervensjon, basert på kunst- og uttrykksmetoder (KUT). Målet er å gi kunnskap og verktøy til å håndtere stressymptomer etter traumatiske hendelser som flukt, krig, naturkatastrofer og sykdom. Deltagerne får opplæring i EXIT-malen. De som gjennomfører […]

Fagmøte på zoom 7.juni, psykodramateknikker i manus- og karakterutvikling for scene

Digitalt

Tone Aas Skålevik jobber som teaterregissør i Buskerud Teater. Hun vil dele hvordan hun bruker sin psykodramakompetanse til å skape teaterstykker. Hun har vært daglig leder og regissør i Nedre Buskerud Teaterverksted, og er utdanna teaterregissør og skuespiller fra St. Olaf College i Minnesota. Hun var med i  utdanningsorganisasjonen "Up with people",  der hun fikk […]

Sommersamling, fagseminar i Rygge 9-12 juni 2022

Velkommen til sommersamling i Rygge!  Psykodramaterapi, fag – og veilednings seminar   9 – 12 juni 2022 vi inviterer til en sommersamling fra torsdag 9 – søndag 12 juni. Tema : Psykodramaterapi og veiledning                         Torsdag møtes vi i gruppen for å bli kjent og oppvarming til hverandre. Fredag, lørdag og eventuelt søndag formiddag får du […]