Fagmøte om «Kropp og sjel» i oktober

Oppsummering fra fagmøtet på zoom den 24.10.23 med fysioterapeut og psykodramaregissør Marian van der Meijde. Hun betonet den nære sammenhengen mellom kropp og psyke, og verdien av å bevege kroppen, og kroppen i rommet, ved bruk av psykodrama teknikker. Til forskjell fra annen terapi hvor det tilbys samtale og råd om å  ”gå tur”! Marian presenterte noen kasustikker som beskrev godt hvordan hun jobbet med pasienter på et distriktspsykiatrisk senter (DPS), og fortalte at hun også kunne gå på tur med pasienter, men kunne da bruke rollebytter underveis! Hun fortalte at hun hadde stor nytte av sin bakgrunn som fysioterapeut i arbeidet innen psykiatrien. Vi hadde samtaler i grupperom som førte til engasjerte samtaler, og det kom fine spørsmål og betraktninger fra tre gjester, en fysioterapeut og to psykologer, som Marian hadde invitert med på fagmøtet.

Elisabeth Skjetne, styrerepresentant i Psykodramaforeningen i Norge ( PiN)