Siri Skar

Psykodramaterapeut, Dramapedagog

 

 


[travelers-map width=400px height=300px maxheight=900px this_post=true]

Utdannet lektor i drama og psykodramatiker.

Stipendiat i teater på ph.d.-programmet Kunst i kontekst på Fakultet for kunstfag.

Arbeidstittel på ph.d.-prosjektet er «Øyeblikk av deltakelse – en undersøkelse av kryssfeltet mellom deltaker, psykodramatiker & psykodrama.» Særlig fokus på opplevelsesdimensjon hos deltakeren, samt dramaturgiske strategier i psykodrama.

Utvalgte publikasjoner

Skar, S. (2018). Lek og alvor – å uttrykke seg selv og det man tenker eller føler gjennom skapende og spontan handling i en skapende prosess. Hvordan arbeid i gruppe med psykodrama og andre kreative uttrykksformer kan fungere som inngang til personlig utviklingsarbeid og bidra til estetiske erfaringer.​​​​​(Mastergradsavhandling). Oslo: OsloMet -storbyuniversitetet.