Ærespris til Melinda Ashley Meyer DeMott

Melinda ble æresmedlem i Psykodramaforeningen i Norge (PiN) på et festarrangement på Stabekk 15.mai.2023.

Foran fra venstre: Isaia Holsæter, Gro Røkholt og Kjersti Almåsvold, leder i Psykodramaforeningen i Norge (PiN) og leder i Norsk Forening for Psykoterapi (NFP)

Bak fra venstre: Rebecca Lind, Sølve Skagen, Melinda Meyer (leder på NIKUT, Norsk institutt for kunstuttrykk & kommunikasjon), Unni Bang Carlsen, Arne Husjord, Torill Johnsen, Elin Backer, og Elisabeth Skjetne. Fotograf: Marit H Uppstad

Melinda og Sølve Skagen har blandt annet laget film om EXIT-metoden som ligger på www.flyktning.net

Teksten på æresdiplomet:

Som takk for at du var med på å etablere Psykodramaforeningen i Norge (PiN) i 1985, og for ditt banebrytende arbeide i mer enn 40 år, med å gjøre psykodrama, gruppeterapi, sosiometri, samt kunst- og uttrykksterapi kjent og anerkjent i Norge og internasjonalt.

Du har forsket og utviklet EXIT-metoden, dokumentert med tekst og filmer hvordan metoden kan bidra til at mennesker utsatt for traumatiske opplevelser kan få tilbake troen på seg selv og livet, og har sørget for anerkjennelser og utbredelse av EXIT innenfor offentlige organer.

Takket være deg har mange flyktninger og andre grupper erfart deltagelse i EXIT-grupper som svært verdifull og fått muligheten til å reetablere kontakten med egne ressurser og gjenopprette tillit til andre.

Du har vært og er en viktig internasjonal pioner, inspirasjonskilde, fredsarbeider og brobygger i psykodrama-, sosiometri og kunst- og kommunikasjons-uttrykksfaget.

Etableringen av NIKUT, utdanningen på Universitetet i Sør-Øst-Norge, deltagelse i utdanningsprogram, lærer og veileder for studenter og utøvere i hele verden, deltagelse i norske og utenlandske psykoterapi-organisasjoner, foredragsholder og ikke minst din rolle som medmenneske og frivillig er noe vi verdsetter svært høyt.

Du er en rollemodell. Det er en ære for oss at du vil motta vårt æresmedlemskap.