kurs i prosessledelse med aksjonsmetodikk

På tre samlinger, fem kursdager i Oslo er det fokus på: aksjonsmetodikk, analyse, prosessdesign, perspektiv-og rollebytte. Jan Platander og Johnny Daugstad er kursledere. Se på face book: Jan Platander, for mer informasjon Se face book: Johnny Daugstad for mer informasjon.     for mer informasjon ring til Johnny Daugstad tlf :907 58 443

kr24-kr500

Psykodramagruppe, 21-23 januar, fysisk oppmøte i Oslo

Sammen og hver for oss - kontakt og tilhørighet i Koronaens tid   Relasjoner, kontakt og tilhørighet har betydning for livsmening og livskvalitet. De siste to årene har på mangfoldige måter vært preget av koronapandemien. Hvordan har du opplevd disse årene? Har du erfart noe nytt med hensyn til kontakt og tilhørighet? Er det noe […]

kr4375

Fagmøte på zoom 26.01.22, psykodramametoden som ressurs innen «rus & psykiatri»

Psykodramaterapeut Kristina Malm har lang erfaring innen feltet "fag og psykaitri". Hun innleder fagmøte onsdag. Kristina kom fra Sverige til Norge i 1973. Ble norsk statsborger først 2020 - da det var mulig med dobbelt statsborgerskap. Hun startet sin psykodramautdanning hos Eva Røine og Monica Vestberg 1986. I løpet av 1990-tallet fullførte hun de forskjellige nivåene […]

Terapigruppe, fysisk oppmøte Oslo

Hegdehaugsveien 30, 0352 Oslo Hegdehaugsveien 30,Oslo

Pris pr helg: Full pris kr. 3.890 Bindende påmelding ved betaling, begrenset antall plasser. Ved skriftlig avbestilling innen 3 uker før oppstart vil et adm.beløp på kr. 600,- bli fratrukket en evt tilbakebetaling. Etter dette er det ingen refusjon av kursavgift ved frafall.Under arrangementet vil vi gjøre tiltak for å ivareta Folkehelse Instituttet´s til enhver […]

Psykodramafagseminar i Rygge 18-20 februar

Vi inviterer til fagseminar der faget vårt – psykodrama filosofi, teori og metode er i sentrum. Tema for helgen: Psykodrama i jobben/ på arbeidsplassen  din? Anny leder gruppen på fredag kveld. Hun vil blant annet vise hvordan hun bruker tidslinjen for å bli kjent, og som kartleggings verktøy, til klienter som har vært utsatt for seksuelle […]

kr1500

Psykodramahelgegruppe i Oslo, 4-6 mars

  Tidspunkt: 18-21 fredag 10-18 lørdag og 10 - 17.30 søndag Pris: 4375,- inkl. mva. for en helg. Rabatt ved påmelding til tre helgegrupper eller flere. Sted: Qigongsenteret, Grønlandsleiret 14, Oslo Terapeuter: Marianne Natvig og Arne Husjord Det tas forbehold om mulighet for gjennomføring og antall deltakere ut ifra gjeldende smitteverntiltak i Oslo. Innhold og rammer tilpasses smittevernregler. […]

kr4375

Psykodramakurs i Skien

4 mandagskvelder, kl.18.00-20.00 i Lie Bydelshus, Cappelens gate 8, Skien pris:950,- kursholder;Marian van der Meijde, fysioterapeut og psykodramatiker Psykodrama er en kreativ ressursfokusert metode for arbeid med mennesker enkeltvis eller i grupper. Den kan romme alle livets krefter og muligheter som vi kan konkretisere på en "scene". Gjennom psykodramatisk handling forsker vi i mellommenneskelige relasjoner […]

Terapigruppe, fysisk oppmøte Oslo

Hegdehaugsveien 30, 0352 Oslo Hegdehaugsveien 30,Oslo

Full pris kr. 3.890 Bindende påmelding ved betaling, begrenset antall plasser. Ved skriftlig avbestilling innen 3 uker før oppstart vil et adm.beløp på kr. 600,- bli fratrukket en evt tilbakebetaling. Etter dette er det ingen refusjon av kursavgift ved frafall.Under arrangementet vil vi gjøre tiltak for å ivareta Folkehelse Instituttet´s til enhver tid gjeldende smittevernsregler […]