monica westberg

Monica Westberg ble æresmedlem i PIN 14.10.21

Monica Westberg  er fremdeles aktiv i internasjonalt psykodrama-samarbeid. Hun bor i Sverige og har i mange år hatt ett tett samarbeid med psykodramafagmiljøet i Trondheim og Oslo.

Monica startet psykodramautdanningen i Norge i 1986 sammen med Eva Røine, som også er æresmedlem i PIN. I tillegg er hun grunnlegger og æresmedlem i den internasjonale psykodramaorganisasjonen FEPTO.

www.psykodramaamademin.se