monica westberg

Monica Westberg, æresmedlem

Monica Westberg  er en pioner i psykodramamiljøet internasjonalt, og hun er fremdeles aktiv med internasjonalt psykodramasamarbeid. Høsten 2021 deltok hun på et zomemøte for psykodramaforeningen der hun fortalte om internasjonalt psykodrama samarbeid. Hun fikk diplom og blomster fra styret og ble utnevnt til æresmedlem i PIN. Monica er 82 år og bor og virker i Sverige. Tidligere har hun hatt et tett samarbeid med fagmiljøet i Trondheim i tillegg til MorenoInstituttet og Norsk Psykodrama Akademi.

Monica startet psykodramautdanningen i Norge i 1986 sammen med Eva Røine. I tillegg er Monica grunnlegger og æresmedlem i den internasjonale psykodramaorganisasjonen FEPTO, og hun er leder i Psykodramaakademin i Sverige.

av Marit Høgalmen Uppstad

www.psykodramaamademin.se