“-Samfunnet trenger oss”, styreleder Kjersti Almåsvold

-Samfunnet trenger oss, understreket styreleder Kjersti Almåsvold, på digitalt årsmøte i mars, der 33 medlemmer deltok . – Vi  har holdt på med “hemmelige tjenester” i mange år, og det må vi å slutte med.

  • Vi trenger å synliggjøre hva psykodramatikere kan bidra med i samfunnet. Psykodramametoden, filosofien og teorien brukes både på organisasjonsutvikling, pedagogikk, teater og terapi.

Styrelederen fikk mange lovord for sin innsats som styreleder for PIN på møte. Hun tok blandt annet initiativet til at PIN holdt et innlegg mot merverdiavgiften på alternative helsetjenester, på den åpne digitale høringen for helsekomiteen på Stortinget i fjor. Der var det flere politikere som for første gang hørte om psykodramaterapeuter innen psykisk helse.

tekst og foto: Marit Høgalmen Uppstad