Fantastisk psykodramakonferanse i Polen, 16-19 mai

Foto og tekst Eduardo Verdu, psykodrama TEP

120 deltakere var samlet 17-19 mai på den internasjonale psykodramakonferansen  «From Chaos to Harmony».

Det Polske Psykodramainstituttet arrangerte FEPTO-konferanse 16-19 mai i år. FEPTO betyr federasjon av europeiske psykodrama-treningsorganisasjoner. ( www.fepto.com)

Det Fra Norge deltok Leandra Perrotta og undertegnede sammen med 120 deltagere fra: Polen, Hellas, Norge, Nederland, Italia, Østerrike, Serbia, Israel, Tyskland, nord Macedonia, Belgia og Sveits.

Leandra holdt workshopen :Bringing Harmony to Chaos. Soul retrival and body based trauma interventions in psychodrama and dance movement therapy, og undertegnede ledet workshopen “The resentful art of living in Harmony: Navigating Chaos with Grace”.

Pluss av vi to ledet oppvarmingen av storgruppen med 120 psykodramatikere.

– Det var en fantastisk lærerik reise både gjennom møter med kolleger fra så mange land, og samtidig oppleve  situasjonene i oss selv og verden speilet hverandre i en nokså desperat realitet, men med mye håp med visshet om at vi trenger begge.

– Det ble et bemerkelsesverdig og levende rom hvor teori møter metodikk og praksis av den fantastiske kunsten psykodrama, mens vi navigerer kompleksiteten i reisen fra kaos til harmoni. Jeg føler dyp takknemlighet til det polske instituttet for psykodrama for å organisere en så fantastisk konferanse.