Sommerhilsen fra styret

Fra venstre: Leder Kjersti Almåsvold, Elisabeth Skjetne, Arijana Aurvåg, Marit H Uppstad og Øyvind Granaasen Fougner hadde styremøte på Lillehammer 25.mai. I 2025 blir psykodramaforeningen 40 år. Styret er derfor forsterket med tre medlemmer som utgjør en jubileumskomite som er Tine Sofie Steinsland i Bergen, Mai Antonsen i Trondheim og Marian van der Meijden i Skien. God sommer til alle.