Nettverks-workshop

Nettverks-workshop

Velkommen til Psykodrama Nettverks-workshop, Hønefoss, 2. november

Samfunnet trenger oss

Vi inviterer alle som har som har en psykodramautdanning. Psykodramastudenter er også velkommen. Hensikten med workshopen er fagutvikling og å gi deg mulighet til å dele erfaringer med andre som bruker psykodrama på ulike måter i yrkeslivet, eller som ønsker å bruke metoden på andre felt.

Les mer

Psykodramaforeningen i Norge (PiN), er en offentlig godkjent utøverorganisasjon for psykodramatikere i Norge

Nyheter